Otisk

otisk


Impressum
Verantwortlich für den Inhalt dieser Webseite:
Haus Strutzenberger
Linda Harphamová
Erlenweg 9
4820 Bad Ischl
Oberösterreich, Rakousko
Telefon: +43 66488678664
E-mail: info@apartments-austria.com
Web: www.apartments-austria.com

Plattform zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bildrechte:
Familie Harpham

Haftungsausschluss:
1. Inhalt des Onlineangebotes
Důraz je kladen na skutečnost, že se jedná o opravdové údaje, které jsou k dispozici, nebo jsou k dispozici v souladu s platnými právními předpisy. Haftungsansprüche gegen den Autor, který se nachází na Schäden materieller oder ideeller Umělecké bezmocí, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Všechna Angebote jsou svobodná a nekonečná. Pokud se jedná o záchrannou službu, může se stát, že se jedná o pracovní místo, které se nachází v blízkosti místa, kde se nacházíte, nebo odtud odjíždíte odtud nebo odtud dojedete odtud.

2. Verweise a odkazy
Bej direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), který byl vytvořen v roce 1993 a byl založen v roce 1968. V současné době se jedná o zájemce, kteří se zabývají vývojem a vývojem technologií v oblasti výzkumu a vývoje. Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Důraz je kladen na skutečnost, že se jedná o neoprávněný zásah. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte der die Urheberschaft der verlinkten / verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle internhalb des eigenen Internetangebot gesetzten Link und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf der Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Pro nelegální, nepravidelné nebo nepřímý přístup k těmto informacím, které jsou k dispozici, je nutno dodržovat veškeré informace uvedené v této příručce, které se vztahují k těmto skutečnostem. Odkazy jsou k dispozici na těchto internetových stránkách.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Nejčastěji řečeno, v allenském publiku je možné shlédnout grafiku, videozáznamy, videozáznamy a textové zprávy, které jsou k dispozici v grafických, grafických, videosekvenčních a textových materiálech, jako jsou grafické programy, videoprojekce a texty zurückzugreifen.
Všechna vnitřní prostředí internetových klíšťat genannten und ggf. že Dritte geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Nechcete-li, aby se vám to podařilo, neváhejte a ujistěte se, že se vám to líbí.
Das Copyright for veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, videosekvence a texty v elektronickém formátu nebo v publikaci je ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Důležité informace naleznete na internetových stránkách společnosti Möglichkeit zur Eingabe, nebo na webových stránkách společnosti Emailadressen, Namen, Adresy, kde se nacházejí odkazy na webové stránky, které jsou k dispozici v databázích. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe řešitel Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Vyžaduje se, aby se ujistil, že se na něj nevztahují osoby, které se obracejí na své kontaktní údaje, a to po telefonním a faxovém čísle, které jsou poskytovány na základě informací poskytnutých těmito subjekty. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss je navíc z Internetu, z nichž se vyskytují, a to z místa, kde se nacházíte. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr nicht nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

6. Diese Websites Benutzt Google Analytics, Google Web Analytics, Google Inc. ("Google"), Google Analytics, cookies, textové zprávy, webová kamera, počítačové nástroje a webové stránky pro analýzu webových stránek. Informace o této službě jsou k dispozici pouze v angličtině nebo na webových stránkách, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Google v USA. Společnost Google poskytuje informace o vašem internetovém připojení a poskytuje informace o webových stránkách, které jsou k dispozici pro webovou stránku, a to jak s webovými stránkami, tak s internetovými službami. Auch wird Google Diese Informationen gegebenenfalls a Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google je v pořádku. Jde o IP adresu s datem od Googlu v Verbindung broughten. Sie können die Instalace cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Prohlížečový software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie v diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webová stránka vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webová stránka je chráněna před neočekávanými událostmi, které se vyskytují na webu společnosti Google v České republice a v Německu a v Německu. Více informací über die Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie auf der Webseite von Google Analytics. Das Browser-Add-on zur Deaktivirung von Google Analytics gibt dem Website-Besucher mehr Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Webové stránky z Google Analytics jsou k dispozici. Das Add-on odklon od JavaScript od Google Analytics mit, dass keine Informationen bes den Web-Besuch Google Analytics gesendet werden sollen. Falls Sie diese Funktion Nutzen möchten, beim Sie das Add-on für Ihren aktuellen Webbrowser herunter und instalieren Sie es. Das Browser-Add-on pro odinstalaci Google Analytics je určen pro aplikace Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera verfügbar.

Odmítnutí odpovědnosti:
1. Obsah
Autor si vyhrazuje právo nezodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost za škody způsobené b